top of page

ĐIỀU KHOẢN & điều kiện
đối với người dùng website

Cập nhật: 07/2023

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng này trước khi truy cập và tuân thủ các chính sách cũng như quy trình của trang web. Việc bạn sử dụng website ticket.monsoonfestival.vn (hay còn gọi là “MONSOONFESTIVAL.VN") này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều khoản, điều kiện và quy định như bên dưới. 
 

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng website. Ngược lại, bạn được xem như đã chấp thuận với các điều khoản, điều kiện của Thỏa thuận này. Ngoài ra, nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi Thỏa thuận trên được thay đổi (bao gồm thay đổi về chính sách và quy trình), đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những sự thay đổi trên.


1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 

Công ty TNHH Production Thanh Việt (hay còn gọi là “TVP”) có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng này cũng như các chính sách, quy trình của website vào bất cứ lúc nào. Bạn phải đảm bảo rằng mục đích bạn sử dụng website là hợp pháp. Các thông tin sau đây sẽ không được phép đăng hoặc truyền tải nếu: 

 

  1. Vi phạm dưới bất cứ hình thức nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và tài sản của người khác; 

  2. Vi phạm pháp luật, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ hoặc xâm hại đến quyền riêng tư của người khác, mang tính chất thô tục, khiêu dâm, không đứng đắn hoặc gây khó chịu cho người khác;

  3. Kích động dẫn đến phạm tội, bị truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.


Ngoài ra, bạn đã đồng ý rằng bạn không thực hiện, hoặc gián tiếp thực hiện bất cứ hành vi nào, mà dưới đánh giá của TVP, là hạn chế hoặc cản trở người khác sử dụng website, cũng như sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. TVP có thể tiết lộ thông tin của người dùng trong trường hợp pháp luật yêu cầu. Chỉ có TVP mới có quyền đăng tải nội dung quảng cáo hoặc thương mại.

2. Trách nhiệm của người sử dụng


Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Chúng tôi và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kỳ các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc kết nối mạng bị chậm…

3. Về nội dung trên trang web
 

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc. Chúng tôi và các bên liên quan không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phí thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác hay đầy đủ. Tất cả các nội dung website có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.

4. Về bản quyền
 

Website này được sở hữu và điều hành bởi TVP. Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh và phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu độc quyền của TVP hoặc chủ sở hữu nội dung trên và được bảo vệ theo luật bản quyền của Việt Nam. Việc soạn thảo tất cả các nội dung, bao gồm giao diện của trang web, đều thuộc quyền sở hữu của TVP và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam. Tất cả phần mềm được sử dụng trên website thuộc sở hữu của TVP hoặc của các nhà cung cấp phần mềm đó và cũng được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam. Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung và phần mềm trên trang web này cho mục đích duyệt web hoặc đặt hàng trên trang web. Bất kỳ việc sử dụng cho mục đích khác bao gồm sửa đổi, phân phối, truyền tải, tái bản, trưng bày, loại bỏ hoặc xóa nội dung trên trang web này, toàn bộ hoặc một phần, đều bị nghiêm cấm.


MONSOONFESTIVAL.VN là một kênh thông tin dịch vụ của TVP. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của TVP mà không có sự đồng ý bằng văn bản của TVP đều bị nghiêm cấm. Tất cả các nhãn hiệu khác hoặc thương hiệu khác đều thuộc quyền của chủ sở hữu tương ứng.


5. Về việc sử dụng thông tin
 

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của chúng tôi như khuyến mại qua email hoặc tin nhắn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trang web của chúng tôi, ngoại trừ những mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào trang web (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và yêu cầu cung cấp bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.


6. Về việc tải dữ liệu


Nếu bạn tải về máy những phần mềm từ trang này, thì phần mềm và các dữ liệu tải sẽ thuộc bản quyền của chúng tôi và cho phép bạn sử dụng. Bạn không được sở hữu những phần mềm đã tải và chúng tôi không nhượng quyền cho bạn. Bạn cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm…


7. Cập nhật và thay đổi khác


Việc thay đổi nội dung của trang web này được thực hiện định kỳ bởi TVP mà không cần phải thông báo trước. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào, do đó, chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang web này định kỳ và xem lại bảng Thỏa thuận để biết được các điều khoản hiện tại mà bạn đang bị ràng buộc.
 

Bạn không được đưa lên, hoặc chuyển tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web.


8. Liên kết với các trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ 3


Trang web này có thể bao gồm các liên kết dẫn đến hoặc từ các trang web khác trên Internet được sở hữu và điều hành bởi các bên thứ ba. TVP không chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung nào trên trang web của bên thứ ba, hoặc bất kỳ trang web dẫn đến trang web này, trừ khi trang web liên kết đó được sở hữu hoặc điều hành bởi TVP. Việc một trang web khác được dẫn đến trang web này không hàm ý rằng: (a) các nhà tài trợ cos giấy phép, xác nhận của TVP liên kết với trang web này, hoặc các sản phẩm, dịch vụ được mô tả bởi công ty này; hoặc (b) TVP cho phép các trang web liên kết sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, logo hoặc các tài liệu được đăng ký nhãn hiệu hoặc xác nhận bản quyền khác của TVP. Trừ khi được thông qua bằng văn bản của TVP trước, nếu không bạn đã đồng ý việc không cung cấp hoặc tạo ra một liên kết đến trang web này, hoặc bất kỳ khuôn thức ở trang web khác liên quan đến bất kỳ nội dung nằm trên trang Web này.
 
TVP không chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, hoặc các thông tin sẵn có trên các trang web dẫn tới hoặc từ bên thứ ba mà không có liên quan đến TVP. Khi truy cập internet, chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật cẩn thận. Bởi vì một số các trang web của bên thứ ba có thể tự động tìm kiếm kết quả hoặc dẫn bạn đến các trang web có chứa thông tin được xem là không phù hợp, TVP không chịu trách nhiệm về tính chính xác, bản quyền, tính pháp lý, hoặc tính phù hợp của tài liệu trên trang web của bên thứ ba, và bạn không được phép có bất kỳ khiếu nại gì đối với TVP về các trang web đó.
 
Ngoài ra, TVP không thể đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn mua từ trang web của bên thứ ba, vì kênh bán hàng này được sở hữu và điều hành bởi các nhà bán lẻ độc lập. TVP không xác nhận bất kỳ của hàng hóa, cũng không công nhận tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ thông tin chứa trong trang web của bên thứ ba đó. TVP không tuyên bố hoặc bảo đảm về độ an toàn của bất kỳ thông tin (bao gồm thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác) mà bạn được yêu cầu cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba, và bạn cũng không được phép có bất kỳ khiếu nại nào đối với TVP về các trang web đó. Cá nhân bạn phải kiểm duyệt hoặc tìm hiểu thêm thông tin cho đến khi bạn nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến với bên thứ ba đó. 


9. Miễn trừ trách nhiệm bảo hành; hạn chế về trách nhiệm pháp lý


TVP không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính thương mại của bất  hàng hóa hoặc sản phẩm nào. TVP không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại cho người hoặc tài sản phát sinh ngoài Thỏa thuận này, trừ khi tổn thất hoặc thiệt hại đó là do sơ suất hoặc là hành vi có chủ ý của TVP. TVP không chịu trách nhiệm (trong hợp đồng, khế ước) cho trường hợp đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên hoặc do hậu quả liên quan đến Thỏa thuận này hoặc phát sinh ngoài trách nhiệm đó. Bạn cũng phải xác nhận rằng sự thiếu trách nhiệm này bao gồm thiếu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại cho người hoặc tài sản hoặc thiệt hại thật sự hoặc dự phỏng về lợi nhuận. TVP không cho phép bất kỳ đại diện hoặc cá nhân nào thay mặt TVP thực hiện bất kỳ thỏa thuận, tuyên bố hay bảo đảm đối với bất kỳ hàng hóa hoặc sản phẩm.
 
TVP cố gắng để đảm bảo rằng các thông tin và tài liệu trên trang Web này là hiện hành và chính xác. TVP không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ của thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mặt hàng khác có trên trang web. TVP được miễn trừ trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót trong thông tin và tài liệu trên trang web. TVP được bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi trong các chương trình, chính sách, các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc được sự đồng ý.
 
THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY BAO GỒM VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HAY CÁC HÌNH THỨC KHÁC ĐƯỢC THỂ HIỆN LÀ “NHƯ HIỆN TRẠNG” “VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY HÀM Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM VIỆC BẢO ĐẢM HIỂN NHIÊN TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, HOẶC MÁY TÍNH KHÔNG NHIỄM VIRUS.
 
TVP KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG TRÊN TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HAY VIỆC TRANG WEB NÀY HOẶC HỆ THỐNG MÁY CHỦ KHÔNG CHỨA VIRUS HAY CÁC TÁC NH N G Y HẠI KHÁC. TVP KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ VIỆC SỬ DỤNG HAY KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY VỀ MẶT CHỈNH SỬA, ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY… TVP ĐƯỢC MIỄN TRỪ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG HAY PHIÊN DỊCH BỞI NGƯỜI KHÁC VỀ CÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY. NGƯỜI TRUY CẬP SỬ DỤNG, HOẶC RA QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY CÓ THỂ BỊ RỦI RO. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CHO TVP KHỎI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ BẤT CỨ QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN DỰA VÀO NHỮNG THÔNG TIN NÀY.
 
TVP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI BAO GỒM, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC THIỆT HẠI, MẤT MÁT HOẶC CHI PHÍ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẶC CÁC TRANG WEB LIÊN QUAN, VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG CỦA MỘT BÊN, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ LỖI, GIÁN ĐOẠN, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN TẢI, VIRUS MÁY TÍNH, ĐƯỜNG D Y HOẶC LỖI HỆ THỐNG, NGAY CẢ NẾU TVP HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI, MẤT MÁT HOẶC CHI PHÍ NÀY. SIÊU LIÊN KẾT ĐẾN NGUỒN INTERNET KHÁC LÀ RỦI RO CỦA CHÍNH BẠN; NỘI DUNG, SỰ CHÍNH XÁC, Ý KIẾN ĐƯỢC NÊU RA VÀ LIÊN KẾT KHÁC CUNG CẤP BỞI NHỮNG NGUỒN NÀY KHÔNG ĐƯỢC KIỂM DUYỆT, XÁC MINH, HOẶC XÁC NHẬN CỦA TVP. NGOÀI RA, TVP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI, BAO GỒM TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC THIỆT HẠI, MẤT MÁT, CHI PHÍ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ VIỆC MUA HÀNG HAY VIỆC YÊU THÍCH CỦA NGƯỜI TRUY CẬP TRÊN TRANG WEB NÀY. MỘT SỐ QUYỀN HẠN SẼ BỊ HẠN CHẾ TRỪ KHI ĐƯỢC BẢO ĐẢM HOẶC ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CHO CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN. THEO ĐÓ, MỘT SỐ CÁC HẠN CHẾ CỦA MỤC NÀY CÓ THỂ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

10. Quyền từ bỏ


Việc bạn không tuân thủ các điều khoản, điều kiện của bảng Thỏa thuận này hoặc chính sách của trang web sẽ được hiểu là TVP có quyền khước từ trách nhiệm liên quan phát sinh ngay lập tức và triệt để. Nếu bất kỳ điều khoản trong Thỏa thuận này không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần thì điều khoản đó được xem như vô hiệu và phần còn lại của điều khoản này vẫn sẽ còn hiệu lực.

 

11. Luật áp dụng
 

Mọi hoạt động phát sinh từ trang web có thể sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam và toà án Thành phố Hà Nội, và bạn phải đồng ý tuân theo các điều khoản riêng của các toà án này.
 

bottom of page