Mua vé online

vé 10/ 11 (day 1)

220.000 vnd

Tham gia ngày đầu tiên

Chi phí tối ưu

Được vào khu Fanzone

Tầm quan sát thông thường

Khu vực dành riêng

Combo 3 ngày

499.000 vnd

Tham gia trọn vẹn sự kiện

Chi phí tiết kiệm nhất

Được vào khu Fanzone

Tầm quan sát thông thường

Khu vực dành riêng

Chưa mở bán

Vé VIP

------

Trải nghiệm tốt nhất

Miễn phí đồ uống

Khu vực dành riêng

Tầm nhìn tốt nhất

Lối riêng vào các khu vực

D /
H /
M /
S
VI EN